Globalisering og Medborgerskab

Projektansvarlig: Mette Tobiasen, ph.d.-stipendiat, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Projektperiode: 1. maj 1999 - 30. april 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet undersøger hvad "globalisering" er, og hvad globaliseringen betyder for det politiske og sociale medborgerskab. Det empiriske grundlag udgøres overvejende af en spørgeskemaundersøgelse med ca. 2000 svarpersoner, som gennemføres i efteråret 1999.

"Globalisering" er et begreb, man støder på oftere og oftere i de samfundsvidenskabelige discipliner, i medierne og på den politiske arena. Ikke desto mindre er det ofte uklart, hvad "globaliseringen" egentlig henviser til. Spørgsmålene der rejses er derfor, hvad er globalisering, hvor meget empirisk hold er der i globaliseringsteserne, og hvad er det nye ved globaliseringen?

Der eksisterer mange antagelser om, hvilke konsekvenser globaliseringen har for medborgerskabet. Eksempelvis er det en udbredt opfattelse at globaliseringen af økonomien, betyder at der sker indskrænkninger i og omstrukturinger af de velfærdsstatlige arrangementer, fordi national-staterne først og fremmest orienterer sig mod en styrkelse af konkurrenceevnen. Skeptikerne argumenterer for, at det betyder, at vi oplever forstrækning af og nye former for social ulighed. En anden udbredt antagelse er, at globaliseringen betyder, at magten flyder ud over de nationale grænser, mens demokratiet forbliver nationalt, og at dette resulterer i politisk apati.

Men er disse antagelser korrekte? Betyder globaliseringen nye og forstærkede sociale uligheder - får vi polarisering? Hvad betyder globaliseringen for den politiske deltagelse og borgernes (oplevelse af) påvirkningsmuligheder? Er folk apatiske eller opstår der nye deltagelsesformer som en tilpasning til globaliseringen? Betyder globaliseringen nye uligheder i den politiske deltagelse? Hvilke nye politiske identiteter giver globaliseringen anledning til? Hvad betyder globaliseringen for national-staternes legitimitet? Hvilke muligheder og barrierer rejser dette for idealet om et fuldt medborgerskab? Og hvilke konsekvenser har det for demokratiet?


[Tilbage]