Dansk erhvervslivs placering i den globale landsby - betydningen for direkte investeringer og udviklingsmuligheder i Danmark

Projektansvarlig: Torben Pedersen, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Handelshøjskolen i København

Publikationer fra projektet:

Torben Pedersen (2004). Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets centrale spørgsmål er at belyse, hvad globaliseringen betyder for dansk erhvervslivs udviklingsmuligheder. Globaliseringen anskues som en kompleks proces, der både indeholder muligheder og trusler for den danske velfærdsudvikling, hvorfor det er vigtigt at kortlægge, hvordan danske virksomheder har positioneret sig i den "globale landsby". I projektet ses der både på, hvordan danske virksomheder har struktureret sine udenlandske aktiviteter (fx om det er afsætnings-, produktions- eller forskningsaktiviteter, der er flyttet til udlandet) og på hvad der sker med danske virksomheder, der bliver opkøbt af udenlandske koncerner.


[Tilbage]