EU og det danske demokrati

Projektansvarlig: Thomas Pedersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Thomas Pedersen (red.). Europa for folket? EU og det danske demokrati. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
I løbet af de seneste årtier har EU udviklet sig til en politisk struktur, som har væsentlig betydning for såvel magtfordeling som demokratiet i europæiske politik. Projektet analyserer en række aspekter af demokratiproblemet i EU set fra såvel det danske som det europæiske niveau, idet det er projektets antagelse, at EU er et sammensat politisk system, som rummer såvel mellemstatslige som overstatslige elementer. Blandt de spørgsmål, som vil blive analyseret og relateret til magt- og demokratiproblemet i Danmark, kan nævnes: Den parlamentariske kontrol med EU-politikken i Danmark sammenlignet med kontrolsystemerne i andre EU-lande; partierne i Europaparlamentet; EU-borgerskabet; lobbyismefænomenet samt mulighederne for at skabe en europæisk demokratisk offentlighed (Demos). Projektet vil munde ud i udgivelse af en antologi med bidrag af fremtrædende danske og udenlandske EU-eksperter.


[Tilbage]