Internationalisering af dansk forvaltning - strukturer, opgavevaretagelse og omverdensrelationer

Projektansvarlige: Martin Marcussen og Karsten Ronit, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Martin Marcussen og Karsten Ronit (red.). Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Inden for de sidste årtier har internationaliseringen stillet dansk offentlig forvaltning over for nye og krævende opgaver. Påvirkninger fra internationaliseringen kan f.eks. konstateres, når der opstår nye eller forandrede internationale organisationer, når der etableres nye transnationale aktører, og når internationale problemfelter vinder frem. Den offentlige forvaltning må forholde sig til denne udvikling på mange felter. Disse reaktioner på internationaliseringen studeres i dette projekt gennem en analyse af de forandrede organisatoriske strukturer i forvaltningen, de nye og ændrede opgaver i forvaltningen samt de nye relationer, der etableres til forskellige andre offentlige og private aktører i forvaltningens omverden.

Projektet har et empirisk såvel som et teoretisk formål. På det empiriske niveau er det hensigten af undersøge, hvorledes forvaltningsinternationaliseringen kommer til udtryk på en række "nye", såvel som "ældre" politikområder, ligesom det er hensigten på et mere generelt niveau at klarlægge de store linjer i internationaliseringen af den samlede offentlige forvaltning. På det teoretiske niveau er det hensigten at klargøre begrebet "internationalisering" i dansk forvaltningssammenhæng og at diskutere de faktorer, som har indflydelse på, hvorfor internationaliseringen udmønter sig forskelligt på en række politikområder.


[Tilbage]