Danmark i den regionale og internationale integration. Gensidig påvirkning og konsekvenser for det danske politiske system

Projektansvarlig: Hans Mouritzen, Dansk Udenrigspolitisk Institut

Publikationer fra projektet:

Riis, Peter og David Munis Zepernick (2000). EU: En udfordring til dansk politik - og et forsøg på at tage handsken op. DUPI, Working Paper 2000/8.

Mouritzen, Hans (2002). "Denmark: The Reluctant Globaliser?", pp. 65-92 i Bertel Heurlin & Hans Mouritzen (red.). Danish Foreign Policy Yearbook 2002. København: DUPI.

Mouritzen, Hans (red.) (2003). Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets centrale spørgsmål er:

Projektet tager udgangspunkt i overvejelser over begreber som politisk magt i relation til nationalstaten, til internationalisering, globalisering og europæisering, integration, legitimitet og demokrati. På dette grundlag etableres en analytisk ramme, som vil kunne indfange den dynamiske udvikling i retning af øget regional og international integration for Danmark og det danske samfund.

Projektet omfatter tre hoveddele:

  1. En beskrivelse og analyse af de regionale og internationale integrationsstrukturers og integrationsprocessers påvirkning af danske politiske processer
  2. En beskrivelse og analyse af muligheder og begrænsninger for dansk påvirkning af de omtalte regionale og internationale integrationsprocesser
  3. En analyse af ændringerne i det danske politiske system som følge af integrationen.

Herudover består projektet af en introduktionsdel, som opstiller begreber og modeller samt en konkluderende og sammenfattende del, hvor undersøgelsens centrale teser vil blive vurderet i forhold til de vigtigste empiriske resultater.

Projektet tager afsæt i tesen om, at Danmark bevæger sig fra at være en traditionel nationalstat til at være en "medlemsstat". Projektet består af omfattende selvstændige empiriske undersøgelser, og vil derudover bygge på eksisterende forskningsresultater, samt på de nye resultater fra Magtudredningen.

 


[Tilbage]