Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Projektansvarlig: Peder Andersen, Det Økonomiske Råds Sekretariat

Øvrig projektdeltager: Frank Rasmussen, Det økonomiske Råds Sekretariat

Publikationer fra projektet:
Frank Rasmussen og Peder Andersen (2002). Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peder Andersen og Frank Rasmussen (2003). "Globalisering og velfærdsstaten". Samfundsøkonomen, nr. 1, pp. 22-27.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at analysere, om der i løbet af de seneste årtier som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling er sket en vedvarende ændring i økonomiernes funktionsmåde, som er kommet til udtryk ved en forrykket balance på arbejdsmarkedet, mellem virksomheder, mellem stat og marked samt mellem nationer. Nogle relevante spørgsmål i den forbindelse er, om efterspørgslen efter arbejdskraft i stigende grad er blevet vendt mod specielle grupper, mens andre grupper lider under konkurrence med lavtlønslande; om fagforeningers forhandlingsstyrke er blevet svækket; om velfærdsstaten vil komme under pres; om små lande i mindre grad har mulighed for at forfølge en selvstændig økonomisk politik; om multinationale selskaber spiller en stadig større rolle. Projektet vil se på, om samme udviklingstræk kan spores i Danmark som i resten af verden. Projektet vil indeholde en beskrivelse af globaliseringensprocessen med vægt på, hvordan den adskiller sig i dag i forhold til tidligere.


[Tilbage]