Magtudredning i et grønlandsk perspektiv

Projektansvarlig: Gorm Winther, Institut for Administration, Grønlands Universitet

Øvrige projektdeltagere: Tom Greiffenberg, Grønlands Hjemmestyre, Wolfgang Kahlig, Institut for Administration, Grønlands Universitet og Birger Poppel, Grønlands Statistik

Publikationer fra projektet:
Gorm Winther (red.). Demokrati og magt i Grønland. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet har som formål at analysere magt og demokrati, hvor der dels fokuseres på hvordan magt og kompetencefordelingen mellem de to lande påvirker processen mod et øget selvstyre, og hvor der dels også fokuseres på magtstrukturernes udvikling internt i Grønland. Analysen af de interne forhold inddrager både samspillet med danske økonomiske og politiske magtstrukturer såvel som specielle grønlandske betingelsers indvirken på magt og demokratisering. Projektet har som intention at identificere problemstillinger og analysere disse på en måde der gør det muligt at initiere problemløsningstiltag fra beslutningstagere i Grønland og Danmark. Centralt står som problemstilling at selvstyre ofte betragtes som et gode per se, og man glemmer hermed de problemer, der følger i form af uindfriede forventninger om en øget demokratisering og deltagelse for den hjemmehørende befolkning.


[Tilbage]