Demokrati, magt og ansvar

Projektansvarlig: Erik Damgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Damgaard, Erik (2003). Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Damgaard, Erik (2001). "Folketingsudvalgenes kontrol med regering og ministre", pp. 89-116 i Gorm Toftegaard Nielsen (red.). Parlamentarismen - Hvem tog magten? Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Damgaard, Erik (2000). Representation, delegation and parliamentary control, paper prepared for the workshop on "Parliamentary control of the executive", ECPR Joint Sessions of Workshops, Copenhagen, April 14-19, 2000.

Kort projektbeskrivelse:
Projektets formål er at kortlægge det danske parlamentariske demokratis aktuelle situation. Hovedvægten lægges på problemer vedrørende magt- og ansvarsforholdene mellem den parlamentariske styringskædes centrale aktører og institutioner: partier, vælgere, Folketing, regering og embedsmænd. Der fokuseres på to hovedspørgsmål: Hvilken magt eller kompetence delegeres eller overlades til hvilke aktører? Hvorledes søges magtudøvelsen kontrolleret, og i hvilket omfang sikres ansvarligheden i praksis? Disse spørgsmål kan kun belyses tilfredsstillende med inddragelse af den indflydelse, der udøves af aktører i styringskædens omgivelser. Det drejer sig dels om nationale altører som fx interesseorganisationer, domstolene og nationalbanken, dels om internationale aktører med EU som den helt centrale.


[Tilbage]