De danske partier og deres medlemmer

Projektansvarlig: Lars Bille, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Øvrige projektdeltagere: Roger Buch, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Jørgen Elklit, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Bernhard Hansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Hans Jørgen Nielsen og Karina Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Projektperiode: 1. september 1999 - 31. maj 2003

Kort projektbeskrivelse:
Trods den viden, der efterhånden er bygget op om de politiske partier, er der stadig store og væsentlige huller. Et af de væsentligste er den manglende viden om medlemmerne af de politiske partier. Dette projekt er derfor formuleret ud fra ønsket om i et demokrati- og magtperspektiv at frembringe ny viden om befolkningens deltagelsesmuligheder og faktiske udnyttelse af partikanalen - og især om partimedlemmernes herunder ikke mindst de aktive partimedlemmers - deltagelse og indflydelse. Projektet er koncentreret om tre sammenhængende problemkomplekser: 1) en analyse af dem, der er medlemmer af de politiske partier, 2) en analyse af dem, der ikke er medlemmer og 3) en analyse af fordele og ulemper for partierne ved at have medlemmer. Datamaterialet indsamles via en postbesørget spørgeskemaundersøgelse af medlemmerne i hvert af de i Folketinget repræsenterede partier samt gennem et tæt samarbejde med Magtudredningens medborgerundersøgelse.

Publikationer fra projektet:

Pedersen, Karina, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen & Hans Jørgen Nielsen (2004). ”Sleeping or Active Partners? Danish Party Members at the Turn of the Millennium”, Party Politics, Vol. 10, No. 4, pp. 367-382.

Bille, Lars & Jørgen Elklit (red.) (2003). Partiernes medlemmer. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hermansen, Jan H., Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Nielsen & Karina Pedersen (2003). Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer. Dokumentation. Århus: Magtudredningen.

Hansen, Bernhard (2003). "Eurofili vs. euroskepsis i dansk partipolitik - hvilken rolle spiller partimedlemmernes holdning?" Politologiske Studier, 5. årgang, nr. 4, pp. 50-62.

Pedersen, Karina (2003). New Technology in the Party Internal Arena: The Danish Case. København: Institut for Statskundskab. Arbejdspapir 2003/02.

Pedersen, Karina & Jo Saglie (2003). New Technology in Ageing Parties: Internet Use among Danish and Norwegian Party Members. Paper presented at the workshop 'The Changing Media and Civil Society' at ECPR Joint Sessions of Workshops, Edinburgh, 28 March - 2 April 2003.

Pedersen, Pedersen (2003). The Greenness of Danish Party Membership Linkage. "Mirror, mirror on the wall, who's the greenest of them all?". Paper presented at the workshop 'European Green Party Members: Analysing Political Behaviour' at ECPR Joint Sessions of Workshops, Edinburgh, 28 March - 2 April 2003.

Pedersen, Karina (2003). Party Membership Linkage. The Danish Case. København: Institut for Statskundskab.

Hansen, Bernhard (2002). "Exit og loyalitet i politiske partier". Metode og Data, nr. 88, pp. 12-30.

Hansen, Bernhard (2002). Party Activism in Denmark. A Micro Level Approach to a Cross- sectional Analysis of the Correlates of Party Activism. Politicas ph.d.-serie, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Bille, Lars & Karina Pedersen (2002). Danish Party Members: Sleeping or Active Partners? Paper presented at The Cartel-party and Beyond: Party and Party System Change Between Two Centuries, Pisa, March 20th-21st, 2002.

Pedersen, Karina (2002). Does the Ageing of Political Parties Make a Difference? The Danish Case. Paper presented at the workshop "The Politicals of Ageing" at ECPR Joint Session of Workshops in Turin, March 22nd - 27th 2002.

Pedersen, Karina (2002). Driving a Populist Party: The Danish People's Party. Paper presented at "Populism in Scandinavia: Left, right, local. A joint workshop of the Nordic History Group and the Politcal Studies Association's Scandinavian Politics Specialist Group. University College, London, April 12th 2002.

Pedersen, Karina (2002). Internal Party Membership Linkage: The Danish Case. Paper presented at XIII congress in Nordic Political Science Associaltion, NOPSA, Aalborg, August 15th - 17th 2002.

 


[Tilbage]