Policy processer på sundhedsområdet. En undersøgelse af beslutningsprocesser omkring ventelister og ventetidsgarantier

Projektansvarlig: Karsten Vrangbæk, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Karsten Vrangbæk (2001). Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Ventetidsgarantier til sygehusbehandling. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Med dette projekt foretages en nærmere undersøgelse af udviklingen omkring et af de seneste års mest omtalte temaer på det sundhedspolitiske område i Danmark, nemlig spørgsmålet om ventetider for sygehusbehandling.

Det sundhedspolitiske område er interessant, fordi det traditionelt har været en central del af velfærdsstaten. Fordi flere forskellige politiske niveauer og aktører spiller sammen. Fordi flere forskellige rationalitetsformer krydser hinanden. Og fordi området er genstand for stigende politisk og mediemæssig opmærksomhed, som kan skabe tilskyndelse til opbrud og forandring.

Spørgsmålet om ventetider har spillet en stor rolle i den danske mediedebat. Der er tale om et komplekst og flerdimensionelt problemområde, som det er vanskeligt afhjælpe i et system med budgetmæssige restriktioner. Ventetidsspørgsmål udgør dermed et væsentligt "politisk" og "symbolsk" problem, med stort potentiale for "symbolpolitiske" beslutninger.

Følgende spørgsmål danner i projektet udgangspunkt for nærmere undersøgelse:

Med undersøgelse af sådanne spørgsmål fås et billede af dynamikken i policyprocesser på det sundhedspolitiske felt. Dette billede kan bruges til en mere generel diskussion af spørgsmål om policyudviklinger i komplekse, fagligt orienterede sektorområder med flere politiske og styringsmæssige niveauer.


[Tilbage]