Den danske ungdomskommission, ungdommens opdragelse til demokrati og inddragelse i velfærdsstatens opbygning ca. 1945 - ca. 1970

Projektansvarlig: Hans Sode-Madsen, Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Projektperiode: 1. juli 2000 - 31. maj 2003

Kort projektbeskrivelse:
Projektet beskriver, hvorledes besættelsestiden skabte en ny ungdomskategori og hvorledes denne sociale konstruktion i årene efter 1945 indgik i 3 successive roller: 1) som genstand for opdragelse til demokrati, 2) som basis for etableringen af en ungdomskommission og 3) som diciplinerede og ansvarliggjorte samfundsborgere i opbygningen af den danske velfærdsstat. I handlingsforløbets centrum står det politiske spil om dannelsen af et ungdommens parlament, hvorledes denne politisk fostrede idé, så tidligt som 1936 initieret af den socialdemokratiske ungdom, i befrielsessommeren overtages af det etablerede politiske system og af politiserede embedsmænd, transformeres til en kommission for at ende som et forskningsinstitut. I denne proces nedtones demokratiopdragelsen, og den socialdemokratiske produktionslinje får som bærende idé overtaget. Magtmekanismerne i samfundet havde hermed indkapslet den oprindelige plan og gjort den ufarlig. Demokratiet havde demonstreret sin styrke i forhold til totalitarismen, og nu gjalt det om udrydde årsagen til totalitarismen: social nød. Besættelsestidens "farlige ungdom" skulle derfor smøje ærmerne op, være flittige, disciplinerede og ansvarsbevidste.


[Tilbage]