Mens vi venter på retfærdigheden: dansk retliggørelse som amerikanisering eller Rights Talk, Danish Style

Projektansvarlig: Helle Porsdam, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

Publikationer fra projektet:
Helle Porsdam (2002). Fra pax americana til lex americana? En diskussion af dansk retliggørelse som en påvirkning fra USA. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet drejer sig om dansk retliggørelse som en form for amerikanisering. Termen "retliggørelse" har været brugt på forskellige måder i diskussioner omhandlende rettens betydning i det danske samfund. I dette projekt anvendes den til at beskrive den måde, hvorpå en retlig diskurs bruges til at formulere både offentlige og private værdier og normer og til at omdefinere ethvert politisk og kulturelt problem til en hævden af interesser i form af retskrav. Hvadenten det drejer sig om individuelle eller minoriteters (sær)interesser, er det forum, hvori sådanne interesser i stigende grad vil blive forfægtet, domstolene - og i faldende grad de politiske organer med Folketinget i spidsen. Danskerne går med andre ord andre steder hen, når vi skal løse vore konflikter, end vi gjorde tidligere, og vi gør hermed - ligesom amerikanerne længe har gjort det - Montesquieus uforglemmelige forudsigelse om, at den dømmende magt på en måde slet ingen magt udgør, til skamme.


[Tilbage]