Idéer og eliter: OECD og dansk politisk beslutningstagning

Projektansvarlig: Martin Marcussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Publikationer fra projektet:
Martin Marcussen (2002). OECD og idéspillet. Game Over?. København: Hans Reitzels Forlag.

Marcussen, Martin (2000). Globalization: A Third Way Gospel That Travels World Wide, paper Presented at the 41st ISA Conference, Los Angelses, CA 14.-18. April.

Marcussen, Martin (2000). "Internationalisering, Identitet og Idéer". I Knudsen, Tim (red.). Regeringen og central administrationen. Herning: Systime.

Marcussen, Martin & Mette Zølner (2000). "Etikkens internationalisering og den lokale tilpasning: OECD og Frankring som cases". I Anders Berg Sørensen (red.). Etik til debat. Værdier og etik i den offentlige forvaltning. København: DJØF, udgivelse i 2001.

Kort projektbeskrivelse:
Ministre og embedsmænd i den danske centraladministration deler et sæt anskuelser (idéer) om prioriteringen af mål og midler i dansk beslutningstagning. Det er kun en del af disse anskuelser, som er til tilbagevendende diskussion - langt den største del af hvad central administrative eliter opfatter som 'god' og 'rigtig' politik er taget for givet og bliver sjældent diskuteret. En del af det at have og udøve magt består i at præge de anskuelser, som deles af dem, der er engageret i den danske politiske beslutningsproces i den danske regering. Det er ofte hævdet at danske central administrative eliter i høj grad lader sig inspirere af internationale organisationer når disse delte anskuelser udvikles. Formålet med projektet er at undersøge hvilken rolle OECD spiller i den proces hvorved danske beslutningstageres verdensanskuelser formes og udvikles.


[Tilbage]