Forsvarskommissionerne af 1988 og 1997. En beslutningsprocesanalyse

Projektansvarlig: Bertel Heurlin, Dansk Udenrigspolitisk Institut

Projektperiode: 1. januar 2000 - 30. juni 2003

Publikationer fra projektet:
Heurlin, Bertel (2004). Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under Forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er en sammenlignende beslutningsprocesanalyse af tilblivelsen og implementeringen af beretningerne afgivet af forsvarskommissionerne af 1988 og 1997 set i et internationaliseringsperspektiv. De to kommissioner opererer i tidsperioder med to vidt forskellige internationale systemer. Det centrale spørgsmål er, om forsvarspolitik fortrinsvis er indenrigspolitik og bureaukratisk politik. Hvilken indflydelse har de internationale omgivelser på forsvarspolitikkens konkrete udformning?

Der foreligger et ganske omfattende materiale, som i forbindelse med gennemførelse af en række interviews vil kunne give grundig indsigt i processerne. Hertil kommer det både metodisk komplicerede men også værdifulde forhold, at forfatteren har været medlem af begge kommissioner. Det teoretiske udgangspunkt vil være systemteorier, beslutningsprocesanalyser og bureaucratic politics-teorier.


[Tilbage]