Evaluering og magt

Projektansvarlig: Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Projektperiode: 1. januar 2001 - 31. august 2003

Kort projektbeskrivelse:
Evaluering spiller en stigende rolle, når de forskellige dele af den offentlige sektor undersøges, diskuteres og behandles politisk. Evaluering har ofte konsekvenser for tildeling af anerkendelse og ressourcer såvel som for reformer eller direkte underkendelse og nedlæggelser. Evaluering handler i vid udstrækning om, hvordan der tages hånd om den offentlige sektor. Derfor er evaluering interessant både i et demokratiperspektiv og et magtperspektiv. I dette projekt studeres udvalgte eksempler på evalueringer af offentlig virksomhed nærmere. I hvilken grad er udfaldet af evalueringsprocesser givet på forhånd? I hvilken grad påvirkes evalueringsprocesser undervejs af forskellige aktører (politikere, embedsmænd, fagfolk, konsulenter, brugere)? Hvilke brydninger mellem interesser, opfattelser og værdier kommer til udtryk i evalueringsprocesser?

Publikationer fra projektet:

Dahler-Larsen, Peter (2004). Evaluering og magt. Århus: Magtudredningen.

 


[Tilbage]