På sporet af magten - en kritisk drøftelse af forskellige magtbegreber

Projektansvarlig: Jens Peter Frølund Thomsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Publikationer fra projektet:
Thomsen, Jens Peter Frølund (2000). Magt og indflydelse. Århus: Magtudredningen.

Kort projektbeskrivelse:
Enhver har en fornemmelse af, hvad magt drejer sig om, fordi magtudøvelse i mange tilfælde er direkte synlig. Magt er eksempelvis forbundet med fænomener som krig, etnisk udrensning, voldelige demonstrationer, racediskrimination og forskellige former for straf. Der udøves også magt, når folkevalgte politikere gennemfører den ene eller den anden form for lovgivning imod nogle gruppers ønsker.

Magt drejer sig om udøvelse af tvang, kontrol og påførelse af forskellige former for tab. Men det er ikke hele historien. I et demokrati er det nødvendigt at sondre mellem illegitim magt og legitim magt. Politikere - og embedsmænd, når de er underlagt politisk ledelse - har ret til at udøve politisk magt over alle samfundets borgere. Dette gælder ikke uden videre for andre grupper. Demokratiet indeholder nemlig en norm om, at politikerne bør have væsentligt mere magt end andre grupper. Dette udgør kernen i det repræsentative demokrati.

Magt er imidlertid ikke altid et synligt fænomen. Tvang og kontrol forekommer ofte i skjulte og raffinerede varianter. Den britiske sociolog, Steven Lukes, har forfulgt dette synspunkt og udvidet den gængse betragtningsmåde ved også at definere manipulation som en selvstændig magttype: Hemmelighedskræmmeri og fabrikation af halve sandheder udgør vigtige ingredienser i forsøg på at udøve magt over andre mennesker.


[Tilbage]