Signild Vallgårda: Udvalgte publikationer efter 1990

Vallgårda, Signild. "Sammenlignende undersøgelser", i Lene Koch & Signild Vallgårda (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: Munksgaard, 2003, s. 111-123.

Vallgårda, Signild. "Historiske analyser", i Lene Koch & Signild Vallgårda (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: Munksgaard, 2003, s. 124-143.

Vallgårda, Signild. Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Togeby Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen, 2003.

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen, 2003.

Vallgårda, Signild. "Studier af magtudøvelse. Bidrag til en operationalisering af Michel Foucaults begreb governmentality", pp. 117-131 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Vallgårda, Signild. "Den svenske regerings mål for folkesundheden". Ugeskrift for læger 165/6, 3. februar 2003.

Vallgårda Signild, Krasnik Allan. Sundhedstjeneste og sundhedspolitik - en introduktion. 3. udgave. København: Munksgaard, 2002.

Vallgårda S, Thomson S, Krasnik A, Vrangbæk K. "Denmark", i Dixon A, Mossialos E. (ed.) Health care systems in eight countries: trends and challenges. London: The European Observatory on Health Care Systems, 2002, s. 17-30.

 Vallgårda Signild. "Finsk folkesundhed". Ugeskrift for læger 2002; 164: 1700-02

Vallgårda Signild. "The Danish health care system: A commentary". Euro observer 2002; 4/2:1-2.

Vallgårda Signild. "Historie. Sygdomsmønstre og sundhedsvæsen i historisk perspektiv". Medicinsk sociologi. Samfund, sundhed og sygdom. Red. Iversen L, Kristensen TS, Holstein BE, Due P. København: Munksgaard, 2002: 302-25.

Vallgårda, Signild. "Social ulighed i sundhed som politisk problem", pp. 77-88 i Uffe Juul Jensen & Christian T. Lystbæk (red.). Humaniora og Sundhedsvidenskab. Århus: Forlaget Philosophia, 2002.

Vallgårda, Signild. "Styring gennem frihed. Magtudøvelse i folkesundhedens navn", pp. 115-131 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Vallgårda Signild. "Fortiden som idealtype". Dansk Sociologi 2001; 12/2: 85-88.

Vallgårda S., Krasnik A., Vrangbæk K.. Health Care Systems in Transition. Denmark. European Observatory on Health Care Systems. Copenhagen: WHO, 2001. 92 s.

Vallgårda Signild. “Til Gavn og Glæde for land og Folk.” Den store sundhedsudstilling i 1939. i Under de kreative hvælv. Festbog til Tove Borre og Ørslev Kloster. Red. Per Andreasen, Grethe Jørgensen, Ingrid Lund-Andersen, Helle Snell.  Viborg: Foreningen Ørslev Kloster, 2001, s. 207-15.

Vallgårda, Signild. "Governing people's lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden", European Journal of Public Health, 2001, 11: 386-392.

Vallgårda, Signild. "'Til gavn og glæde for folk og land'. Den store sundhedsudstilling i 1939", pp. 207-215 i Under det kreative hvælv. Festbog til Tove Borre og Ørslev Kloster, 2001.

Vallgårda, Signild. "Magt over tingene. Signild Vallgårda om politik, sundhed og sygdomsforebyggelse i historien", Fortid og Nutid, 2001, nr. 4: 306-312.

Vallgårda, Signild. "Et program for folkesundheden og velfærdsstaten". Ugeskrift for læger, 2001; 163: 326-329.

Vallgårda, Signild. "Det goda livet och det goda samhället. Styrning i folkhälsopolitiken eller hur välfärdsstaten söker forma människor", pp. 90-107 i Hilda Rømer Christensen m.fl. (red). Frihed, lighed og tryghed. Velfærdspolitik i Norden. Århus: Jysk Selskab for Historie, 2001

Vallgårda, Signild. "Utopi och nytta. Historisk forskning om att förebygga sjukdom", i Qvarsell R, Torell U. red. Humanistisk hälsoforskning ‑ en forskningsöversikt. Linköping: Studies on health and society, 2000: 127‑148

Vallgårda, Signild. "Om at styre menneskers liv. Danske myndigheders tiltag for at reducere sygelighed og dødelighed 1750-2000". Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2000; 16/2: 9-27

Vallgårda Signild. "Utopi och nytta. Historisk forskning om att förebygga sjukdom". I Qvarsell R, Torell U. red. Humansitisk hälsoforskning - en forskningsöversikt. Linköping: Studies on health and society, s. 127-148, 2000

Vallgårda, Signild. "Folkesundhed på engelsk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 2366-69.

Vallgårda, Signild. "Folkesundhed på norsk: magt og sundhed". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 3100-03

Vallgårda, Signild. "Folkesundhed på svensk". Ugeskrift for læger, 2000; 162: 960:63.

Vallgårda Signild. "Carl Emil Fenger (1814-1884) - nytænkende læge og politiker". Bibliotek for læger 1999; 191: 5-19.

Vallgårda Signild. "Evidensbaseret sundhedspolitisk debat". Ugeskrift for læger 1999; 161: 1462-3.

Vallgårda Signild. "Tretten bemærkninger om det danske sundhedsvæsen". Samfundsøkonomen 1999: nr. 3: 49-56.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Signild Vallgårda. Who went to a generel hospital during 18th and 19th centuries in Copenhagen? European Journal of Public Health, 1999; 9: 97-102.

Signild Vallgårda. Is old age necessarily connected with high hospital admission rates? Scandinavian Journal of Public Health, 1999; 18: 1-6.

Allan Krasnik og Signild Vallgårda. Sundhedstjeneste og sundhedspolitik - en introduktion, 2. udgave. København: Munksgaards Forlag. 1999.

Signild Vallgårda. Carl Emil Fenger (1814-1884) - nytænkende læge og politiker. Bibliotek for læger. 1999:191.

Signild Vallgårda. Rise, heyday and incipient decline of specialisation. Hospitals in Denmark 1930-1990. International Journal of Health Services, 1999; 29: 431-57.

Signild Vallgårda. "Det Kongelige Frederiks Hospital - for de helbredelige, de unge og de fattige". Siden Saxo 1998; 15 nr. 2:20-27.  

Bruun NW, Haarmark B, Koch L, Vallgårda S. "Dansk medicinhistorie som videnskabelig  disciplin?" II. Bibliotek for læger 1998; 190: 330-36.

Signild Vallgårda. Pengene eller livet. Samfundsøkonomen 1997;/6:33-38.

Signild Vallgårda. Carl Emil Fenger 1814-1884. A Danish physician and politician. Bidrag til Doctors, Nurses and Practitioners. ed. Lois N Magner. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997, p. 96-103.

Signild Vallgårda. "...som et træ til sine grene". Lægestandens specialisering fra slutningen af 1600-tallet til 1917. i Historiens kultur. Fortælling, kritik, metode. red. Conninck-Smith N, Rüdiger M, Thing M. København: Museum Tusculanums Forlag, 1997: 81-96.

Signild Vallgårda. Why was the perinatal mortality rate higher in Denmark than in Sweden? The development in the 1970s and 1980s. Scandinavian Journal of Social medicine. 1997;25:74-82.

Allan Krasnik og Signild Vallgårda. The Health System of Denmark. I Raffel WH. ed. Health Care and reform in industrialized countries. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997: 29-48.

Signild Vallgårda. Historiske analyser. Kapitel til Samfundsmedicinske forskningsmetoder - en introduktion. red. Koch L, Vallgårda S. København: Munksgaards forlag, 1996:113-126.

Signild Vallgårda. Sygehusvæsenet i dansk politik 1930-1990. Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. 1996;/4:48-61.

Signild Vallgårda. Hospitalisation of deliveries. The change of place of birth in Denmark and Sweden from the late 19th century to 1970. Medical History 1996;40:173-96.

Signild Vallgårda, Krasnik A. Sundhedstjenste og sundhedspolitik. En introduktion København: Munksgaard, 1995, 118 s.

Signild Vallgårda. Fødselshjælp og modernisering. Den jyske historiker nr. 72 december 1995:32-41.

Signild Vallgårda. Har der altid været mange gamle patienter på sygehusene? Bibliotek for læger 1995;187(3):254-262.

Signild Vallgårda. Træk af de medicinske ideers historie. Bibliotek for læger 1995;187:47- 57.

Signild Vallgårda. Medical history in Denmark. Social History of Medicine 1995;8:117-23.

Signild Vallgårda. Trends in perinatal death rates in Denmark and Sweden 1915 -1990. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 1995;9:201-218.

Signild Vallgårda. Hvad bestemmer sygehusvæsenets udformning? Bibliotek for læger 1994;186:166-78

Signild Vallgårda. Vækst og specialisering i det danske sygehusvæsen. Samfundsøkonomen 1993;(5):23-28.

Signild Vallgårda. Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930-1987. Disputats. København: DJØF's forlag, 1992, 399 s.

Signild Vallgårda. The Danish health care sector in a historical perspective. I Knudsen T. ed. Welfare Administration in Denmark. København, 1991:309-24.

Signild Vallgårda. Læger, sundhedsvæsen og befolkning i det 19. århundrede Ugeskrift for læger 4/5 1989:9-15.

Signild Vallgårda. The increased obstetric activity: a new meaning to induced labour? Journal of Epidemiology and Community Health 1989;43:48-52.

Signild Vallgårda. Hospitals and the poor in Denmark, 1750-1880. Scandinavian Journal of History 1989;13:95-105.

Signild Vallgårda. Sjukhus och fattigpolitik. Ett bidrag till de danska sjukhusens historia 1750-1880. København 1985, 141 s.

[Lise Togeby] [Peter  Munk Christiansen] [Jørgen Goul Andersen]
[Torben Beck Jørgensen] [Signild Vallgårda]