Peter Munk Christiansen: Udvalgte publikationer efter 1990

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.) (2003). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). "Positionel magt - om at slutte fra at være (til stede) til at have og til at gøre", pp. 177-189 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Institutionel magt", pp. 204-214 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Grønlands Elite", pp. 80-104 i Gorm Winther (red.). Demokrati og magt i Grønland. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard. Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller. "Demokratisk set. Om Lise Togebys forfatterskab", pp. 7-20 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Peter Munk Christiansen & Birgit Møller. "På magtens tinder. Mørklægningsbørnenes elite, pp. 38-51 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.). Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby. "Køn og eliter", pp. 72-91 i Anette Borchorst (red). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag. 2002.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Lise Togeby. Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Århus: Magtudredningen. 2002.

Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius. "Dänemark: Verbände und Korporatismus auf Dänish", pp. 51-74 i Werner Reutter & Peter Rütters (Hrsg.), Verbände und Verbandssysteme in Westeuropa, Opladen: Leske + Budrich. 2001.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller & Lise Togeby. Den Danske Elite. København: Hans Reitzels Forlag. 2001.

Peter Munk Christiansen & Niels Chr. Sidenius. "Interesseorganisationerne", pp. 305-330 i Tim Knudsen (red.) Regering og embedsmænd. Om magt og demokrati i staten. Århus: Systime. 2000.

Peter Munk Christiansen. Ej blot til pynt? Om budgettets politik og politikernes budget. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 1999.

Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen og Marius Ibsen. Politik og Forvaltning. Århus: Systime. 1999.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Peter Munk Christiansen og Hilmer Rommetvedt. "From Corporatism to Lobbyism? Parliamnets, Executives, and Organized Interest in Denmark and Norway". Scandinavian Political Studies, 1999, vol. 22, no. 3, pp. 195-220.

Peter Munk Christiansen. "Det fælles bedste? Interesseorganisationer, folkestyre og korporatisme", i Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Peter Munk Christiansen. "Miljøpolitik og interesseorganisationer: Mellem anarki og integration", pp. 146-162 i Jens Blom-Hansen og Carsten Daubjerg (red.). Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark. Århus: Systime. 1999.

Peter Munk Christiansen og Niels Chr. Sidenius. "Venner for altid? Samspillet mellem centraladministration og interesseorganisationer", pp. 21-34 i Jens Blom-Hansen og Carsten Daubjerg (red.). Magtens organisering: Stat og interesseorganisationer i Danmark. Århus: Systime. 1999.

Peter Munk Christiansen, "Interesseorganisationer, centraladministration og udviklingen af nye indflydelsesstrategier", pp. 119-154 i Karsten Ronit (red.). Interesseorganisationer i dansk politik, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

Peter Munk Christiansen, "Nyere idealer om ledelser og organisation i den offentlige sektor", pp. 283-296 og 353-354 i Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.), Grundbog i Statskundskab, København: Akademisk Forlag, 1998.

Mikael Skou Andersen, Peter Munk Christiansen og Søren Winter, "Denmark: Consensus Seeking and Decentralization", pp. 40-59 i Kenneth Hanf og Alf-Inge Jansen (eds.), Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Essex: Longman, 1998.

Peter Munk Christiansen, "Welfare Expenditure. Is the Welfare State Manageable?". Under udgivelse i Erik Albæk, Leslie Eliason, Asbjørn Nørgaard og Herman Schwartz, Managing the Danish Welfare State under Pressure: Towards a Theory of the Dilemmas of the Welfare State (under udgivelse 1998).

Peter Munk Christiansen, "A Prescription Rejected: Market Solutions to Problems of Public Sector Governance", Governance, vol. 11, no. 3, juli 1998, pp. 273-296.

Peter Munk Christiansen, "Er det nødvendigt både at ro og styre - og er det overhovedet godt? Om markedsløsninger indenfor den sociale servicesektor", pp. 63-92 i Torben Fridberg (red.), Hvem løser opgaverne i fremtidens velfærdssamfund?, København: Socialforskningsinstituttet 97:11, 1997.

Peter Munk Christiansen, "Stat og interesseorganisationer - nogle teoretiske betragtninger", Politica, nr. 4, 1997, pp. 349-369.

Peter Munk Christiansen og Lennart J. Lundqvist, "Conclusions: A Nordic Environmental Policy Model?", pp. 339-363 i Peter Munk Christiansen (ed.), Governing the Environment. Policy, Politics, and Organization in the Nordic Countries, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, Nord 1996: 5.

Peter Munk Christiansen, "Denmark", pp. 29-102 i Peter Munk Christiansen (ed.), Governing the Environment. Policy, Politics, and Organization in the Nordic Countries, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, Nord 1996: 5.

Peter Munk Christiansen (ed.), Governing the Environment. Policy, Politics, and Organization in the Nordic Countries, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, Nord 1996: 5, 366 s.

Peter Munk Christiansen, "The Negotiated Economy. Is There a Theory?", Scandinavian Political Studies 1996: 4, pp. 401-8.

Peter Munk Christiansen, "Magt uden ansvar? Offentlig institutionsdrift i nye organisationsformer", Politica, 28. årg., nr. 3, 1996, pp. 271-285.

Peter Munk Christiansen, "De nordiske velfærdsstaters tilpasningsbehov og tilpasningsevne", Effektivisering av välfärdsstaten, TemaNord 1995:578, København: Nordisk Ministerråd, 1995, pp. 3-21.

Peter Munk Christiansen, "Forhandlingsøkonomi. En kritisk vurdering", Tendens. Tidsskrift for kultursociologi, 7. årg. nr. 1, 1995, pp. 22-35.

Peter Munk Christiansen og Niels Chr. Sidenius, "Korporatisme på retur?", Politica, 27. årg., nr. 4, 1995, pp. 436-449.

Peter Munk Christiansen, "Organisationernes rolle: Det gode samfund eller organiseret tyranni?", pp. 55-66 i Marius Ibsen, Peter Lorentz Nielsen og Bent Schou (red.), Folkestyre og Forvaltning, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994.

Peter Munk Christiansen, "Reformer af velfærdsstatens institutioner" Økonomi og Politik, nr. 2, 1994, pp. 4-13.

Peter Munk Christiansen, "A Negotiated Economy? Public Regulation of the Manufacturing Sector in Denmark", Scandinavian Political Studies, Vol. 17, No. 4, 1994, pp. 305-319.

Peter Munk Christiansen, Det frie marked - den forhandlede økonomi, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993. 192s.

Jørgen Grønnegaard Christensen og Peter Munk Christiansen, Forvaltning og omgivelser i serien Offentlig forvaltning i Danmark, Herning: Systime, 1992. 157s.

Peter Munk Christiansen, "Industrien og miljøet. En analyse af industriens syn på miljø- og arbejdsmiljøreguleringen i Danmark", Politica, vol. 24, nr. 3, 1992, pp. 271-286.

Peter Munk Christiansen, "The Institutionalized Public Sector - A Comparative Perspective", pp. 131-150 i Tim Knudsen (ed.), Welfare Administration in Denmark, Copenhagen: Institute of Political Science, 1991.

Jørgen Goul Andersen og Peter Munk Christiansen, Skatter uden velfærd. De offentlige udgifter i international belysning, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991. 335 s.

Peter Munk Christiansen, Det fremtidige behov for forskeruddannelse i Danmark, Aarhus: Forskerakademiet, 1991, 62 s.

Peter Munk Christiansen, "Renere teknologi - hvor bliver den af?", Samfundsøkonomen, nr. 6, 1991, pp. 21-28.

Peter Munk Christiansen, "Udgiftspolitikken i 1980'erne: Fra asymmetri til asymmetrisk tilpasning", Politica, Vol. 22, 1990, pp. 442-456.

[Lise Togeby] [Peter  Munk Christiansen] [Jørgen Goul Andersen]
[Torben Beck Jørgensen] [Signild Vallgårda]