Lise Togeby: Udvalgte publikationer inden for de sidste 10 år

Lise Togeby (2004). Man har et standpunkt ... om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby (2004). "It Depends ... How Organisational Participation Affects Political Participation and Social Trust Among Second-Generation Immigrants in Denmark". Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 30, No. 3, pp. 509-528.

Lise Togeby (2003). "Political Mobilization of Ethnic Minority Women", Comparative Social Research, Vol. 22, pp. 123-152.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Experts in the Mass Media: Researchers as Sources in Danish Daily Newspapers, 1961-2001". Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 80, No. 4, pp. 937-948.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.) (2003). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Magtbegrebet i teori og praksis", pp. 7-16 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby (2003). "Afmagtens tavshed", pp. 87-100 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Institutionel magt", pp. 204-214 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Grønlands Elite", pp. 80-104 i Gorm Winther (red.). Demokrati og magt i Grønland. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby. Etniske minoriteters deltagelse i demokratiske processer, herunder politiske partier, valg og offentlig debat. AMID Working Paper Series 20/2002.

Lise Togeby. Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2002.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby. "Køn og eliter", pp. 72-91 i Anette Borchorst (red). Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzels Forlag. 2002.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Lise Togeby. Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Århus: Magtudredningen. 2002.

Lise Togeby. "Hvilke værdier ændrer sig, hvornår og hos hvem?", pp. 260-291 i Peter Gundelach (red.). Danskernes værdier 1981-1999. København: Hans Reitzels Forlag. 2002.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby. Den Danske Elite. København: Hans Reitzels Forlag. 2001.

Lise Togeby. "Som man råber i skoven". Politica, 32. årgang, nr. 2, 2000, pp. 191-205.

Olof Petersson, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Lise Togeby & Lena Wängnerud (2000). Demokratirådets rapport 2000. Demokrati utan partier? Stockholm: SNS Förlag.

Lise Togeby. "Kvinderne mobiliserer - Etniske minoriteters deltagelse i det politiske liv", pp. 71-76 i Diana Madsen & Ulla Graumann (red.). Nyt land - nye roller. Køn i bevægelse blandt etniske minoriteter. København: Ligestillingsafdelingen. 2000.

Lise Togeby. "De etniske minoriteters politiske deltagelse". Social Forskning, december 2000, pp. 78-85.

Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby. Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?. Århus: Magtudredningen. 2000.

Lise Togeby. "Kan kvinder også stemme? Om politisk mobilisering af de etniske minoriteters kvinder", pp. 159-196 i Peter Kurrild-Klitgaard m.fl. (red.). Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. København: Forlaget Politiske Studier. 2000.

Lise Togeby. "Immigrants at the Polls: Immigrant and Refugee Participations in Danish Local Elections". In Beukel, Erik, Kurt Klaudi Klausen & Poul Erik Mouritzen (eds.). Elites, Parties and Democracy. Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen, pp. 297-320. Odense: Odense University Press. 1999.

Lise Togeby. "Hvem sagde "videnskabelighed"?", Politica, 1999, vol. 31, nr. 4, pp. 432-453.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Lise Togeby. "Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark?", i Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Birgit Møller og Lise Togeby. Oplevet diskrimination. En undersøgelse blandt etniske minoriteter. København: Nævnet for etnisk ligestilling. 1999.

Lise Togeby, "Danskerne og det multikulturelle", Politica, 1998, vol. 30, nr. 2, pp. 184-203.

Lise Togeby, "Prejudice and tolerance in a period of increasing ethnic diversity and growing unemployment. Denmark since 1970", Ethnic and Racial Studies, 1998, vol. 21, nr. 6, pp. 1137-1154.

Lise Togeby, "Er vi ved at vænne "os" til "dem"? Ændringer i danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, 1993-1996", Politica, 1997, vol. 29, no. 1, pp. 70-88.

Lise Togeby, Fremmedhed og fremmehad i Danmark. Teorier til forklaring af etnocentrisme, København: Columbus, 1997. 174 sider.

Øystein Gaasholt og Lise Togeby, I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, Århus: Forlaget Politica, 1995. 184 sider.

Øystein Gaasholt and Lise Togeby, "Interethnic Tolerance, Education and Political Orientation: Evidence from Denmark", Political Behavior, 1995, vol. 17, no. 3, pp. 265-85.

Lise Togeby, "Feminist Attitudes: Social Interests or Political Ideology?", Women and Politics, vol. 15, pp. 39-61, 1995.

Lise Togeby, "Feminist Attitudes in Times of Depoliticization of Women’s Issues", European Journal of Political Research, 1995, vol. 27, no. 1, pp. 47-68.

Lise Togeby, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive politiske mobilisering af kvinder i Danmark i 1970’erne og 1980’erne. Århus: Forlaget Politica, 1994. 64 sider.

Lise Togeby, "The Gender Gap in Foreign Policy Attitudes", Journal of Peace Research, 1994, vol. 31, pp. 375-92.

Lise Togeby, "The Political Implications of the Increasing Number of Women in the Labour Force", Comparative Political Studies, vol. 27, pp. 211-240, 1994.

Lise Togeby, "The Disappearance of a Gender Gap: Tolerance and Liberalism in Denmark from 1971 to 1990", Scandinavian Political Studies, vol. 17, pp. 47-68, 1994.

Øystein Gaasholt og Lise Togeby, "Modviljen mod de fremmede. Er den bestemt af interesse eller ideologi?", Politica, vol. 26, pp. 71-87, 1994.

[Lise Togeby] [Peter  Munk Christiansen] [Jørgen Goul Andersen]
[Torben Beck Jørgensen] [Signild Vallgårda]