Jørgen Goul Andersen: Udvalgte publikationer efter 1990

Jørgen Goul Andersen. Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2003.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2003.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.2003.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda. Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen. 2003.

Jørgen Goul Andersen (red.), Christian Albrekt Larsen, Jan Bendix Jensen. Marginalisering og velfærdspolitik. Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel. København: Frydenlund. 2003.

Jørgen Goul Andersen. “EU og modstanden i Danmark”, pp.82-104 i Danmark 30 år i EU - et festskrift. København: Gyldendal. 2003.

Jørgen Goul Andersen. 'Magtanalyse af politiske processer: Who governs, what governs, how governance', pp. 149-162 i Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2003.

Jørgen Goul Andersen. 'Medborgerskab og politisk deltagelse', pp. 162-179 i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller. Demokratisk set. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Jørgen Goul Andersen. ‘The General Election in Denmark, November 2001',  Electoral Studies, 22, pp. 186-193. 2002.

Jørgen Goul Andersen & P. H. Jensen, eds. Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen. ‘Changing Labour Markets, Welfare Policies, and Citizenship: An Introduction’ ch. 1 in Goul Andersen, Jørgen & Jensen, Per H., eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen. ‘Danskerne, Europa og det ‘demokratiske underskud’. Den stille revolution i danskernes forhold til EU’, pp. 32-67 i Thomas Pedersen, red., Europa for Folket? EU og det danske demokrati. Århus: Aarhus University Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen. ‘Work and citizenship: Unemployment and unemployment policies in Denmark, 1980-2000'. Chapter 4 in Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen, eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Tor Bjørklund & Jørgen Goul Andersen. ‘Anti-Immigration Parties in Denmark and Norway: The Progress Parties and the Danish People's Party’. pp. 105-34 in Martin Schain, Aristide Zolberg & Patrick Hossay, eds., Shadows Over Europe: The Development and Impact of the Extreme Righ in Western Europe. New York: St.Martin's Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen & Knut Halvorsen. 'Unemployment, welfare policies and citizenship: Different paths in Western Europe’, pp.107-28  i Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen, eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen. Fremmedhad eller tolerance? Danskernes holdninger til indvandrere. En forskningsoversigt. Paper presented at Nordic Political Science Association (NOPSA) Conference, Aalborg, 15-17 August, 2002. Also as AMID working paper. 2002.

Jørgen Goul Andersen& Christian Albrekt Larsen. 'Pension politics and policy in Denmark and Sweden: Path Dependencies, Policy Style, and Political Outcome'. Paper Presented at XV World Congress of Sociology, Brisbane, July 7-13, 2002.

Jørgen Goul Andersen. ‘Danskernes deltagelse i foreningsliv og græsrodsbevægelser 1979-2000', pp. 198-228 i Flemming Mikkelsen, red., Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 2002.

Jørgen Goul Andersen & Lars Torpe. ‘Spectator Democracy’: Meaning, Measurement and Empirical Findings. A Danish Case. Paper Presented at 3rd Nordic-Scottish Network Conference: Revisiting Democracy in Scotland and Scandinavia. Ardoe House, Aberdeen, May 24-25, 2002.

Jørgen Goul Andersen & Sigrid Rossteutscher. 'Small-Scale Democracry'. Paper præsenteret ved konference om Citizenship, Involvement, Democracy, Madrid, 14-17.November 2002.

Jørgen Goul Andersen& Anders Westholm. 'Political Involvement'. Paper præsenteret ved konference om Citizenship, Involvement, Democracy, Madrid, 14-17.November 2002.

Jørgen Goul Andersen,  Jochen Clasen, Wim van Oorschot & Knut Halvorsen. Europe’s New State of Welfare. Unemployment, Employment Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen and Per H. Jensen. ‘Concluding remarks’, chapter 13 in Jørgen Goul Andersen and Per H. Jensen, eds., Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship. Bristol: Policy Press. 2002.

Jørgen Goul Andersen. 'Coping with Long-Term Unemployment: Economic security, labour Market Integration and Well-being. Results from a  Danish Panel Study, 1994-1999.' International Journal of Social Welfare, 11 (2), pp. 178-190. 2002.

Jørgen Goul Andersen sammen med Jan Bendix Jensen. 'Different routes to improved employment in Europe', kap. 2 i Hedva Sarfati & Giuliano Bonoli, eds., Labour Market and Social Protection Reforms in international perspective: Parallel or converging tracks? London: Ashgate. 2002.

Jørgen Goul Andersen. 'Velfærd uden skatter. Det danske velfærdsmirakel i 1990'erne', Politica, 34 (1), pp. 5-23.  2002.

Jørgen Goul Andersen and Per H. Jensen, eds. Marginalisering, integration, velfærd. Aalborg: Aalborg University Press. 2001.

Jørgen Goul Andersen. 'Den økonomiske usikkerhed er det største problem . Nogle resultater fra en dansk panelundersøgelse af længerevarende ledige', pp. 57-80 i Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen, eds. Marginalisering, integration, velfærd. Aalborg: Aalborg University Press. 2001.  

Jørgen Goul Andersen. ‘Dansk socialpolitik i internationalt perspektiv: Medborgerskab og markedskonformitet’. Festskrift i anledning af Socialministeriets 75 års jubilæum. Copenhagen: Socialministeriet. 2001.

Svallfors, Stefan, Halvorsen, Knut & Goul Andersen, Jørgen. ‘Work orientations in Scandinavia: Employment commitment and organizational commitment in Denmark, Norway and Sweden’, Acta Sociologica vol. 44(2), pp.139-156. 2001.

Jørgen Goul Andersen & Jens Hoff. Democracy and Citizenship in Scandinavia. Houndsmills/New York: Palgrave. 2001.

Jørgen Goul Andersen. ‘Borgerne og lovene II: Danskerne er blevet mere lovlydige’, Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, feb.2001, pp.1-8. 2001.

Jørgen Goul Andersen. ‘From Citizenship to Workfare? Changing Labour Market Policies in Denmark since the Oil Crisis’ pp. 73-86  in  Axel Bolder, Walter R. Heinz, Günter Kutscha, hrsg., Dereguliering der Arbeit - pluralisierung der Bildung? Jahrbuch Bildung und Arbeit 1999/2000. Opladen: Leske + Budrich Verlag. 2001.

Jørgen Goul Andersen & Jan Bendix Jensen. The Danish Venstre: Liberal, Agrarian or Centrist?  pp. 96-132 in David Arter, ed., From Farmyard to City Square? The Electoral Adaptation of the Nordic Agrarian Parties. Aldershot: Ashgate. 2001.

Jørgen Goul Andersen. 'Change without Challenge? Welfare States, Social Construction of Challenge and Dynamics of Path Dependency' , pp.121-38 i Jochen Clasen, ed., What Future for Social Security? Debates and Reforms in National and Cross-national Perspectives. The Hague: Kluwer Law International. 2001.

Jørgen Goul Andersen. Komparativ velfærdsforskning. Review essay. Dansk Sociologi vol.11 no.3, pp. 125-37. 2000.

Jørgen Goul Andersen, Lars Torpe and Johannes Andersen. Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2000.

Jørgen Goul Andersen. “ØMU’en og demokratiet - aspekter af det ‘demokratiske underskud’ i EU”, pp. 110-47 i Søren von Dosenrode, red., Danmark og ØMU’en. 1.Politiske Aspekter. Århus: Systime/Rådet for Europæisk Politik. 2000.

Jørgen Goul Andersen. “Nye EU-skillelinjer?”, pp.109-32 i Peter Kurrild-klitgaard, Lars Bille & Tom Bryder, red., Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. København: Forlaget Politiske Studier. 2000.

Jørgen Goul Andersen. 'Welfare Crisis and Beyond', pp. 69-87 in Stein Kuhnle, ed. Survival of the European Welfare State. London: Routledge. 2000.

Jørgen Goul Andersen & Tor Bjørklund. 'Radical Right-Wing Populism in Scandinavia: From Tax Revolt to Neo-Liberalism and Xenophobia'. pp.193-224 in Paul Hainsworth, ed., The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream London: Pinter. 2000.

Jørgen Goul Andersen. Fra krise og konsolidering til overflod og omstrukturering? Den danske velfærdsstat i 1980'erne og 1990'erne. Tidsskrift for Velferdsforskning.vol.2(4), pp. 195-214. 1999.

Jørgen Goul Andersen. 'Den universelle velfærdsstat er under pres - men hvad er universalisme?', GRUS no.56-57, pp. 40-62. 1999.

Jørgen Goul Andersen. 'Changing Labour Markets, New Social Divisions and Welfare State Support: Denmark in the 1990s.' pp.13-33 in Stefan Svallfors & Peter Taylor-Gooby, eds. The End of the Welfare State? Responses to state retrenchment. London: Routledge. 1999.

Andersen, Johannes, Borre, Ole, Goul Andersen, Jørgen, Nielsen, Hans Jørgen. Vælgere med omtanke. En analyse af folketingsvalget 1998. Århus: Systime. 1999.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Jørgen Goul Andersen. 'Folket og eliterne. Om meningsdannelse på masse- og eliteniveau', i Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag. 1999.

Jørgen Goul Andersen. 'Welfare Crisis and Beyong', i Stein Kuhnle (red.). The Survival of the Welfare State. London Routledge. 1999.

Johannes Andersen, Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen. Vælgere der tænker. Århus: Systime. 1999.

Jørgen Goul Andersen, Per-Arnt Pettersen, Stefan Svallfors and Hannu Uusitalo. 'The Legitimacy of the Nordic Welfare States' in Kautto, M., Heikkila, M., Hvinden, B., Marklund, S. and Ploug, N. (eds.). Nordic Social Policy. Changing Welfare States. London: Routledge. 1999.

Jørgen Goul Andersen. Borgerne og lovene. Århus: Aarhus University Press/Rockwool Foundation Research Unit. 1998.

Jørgen Goul Andersen. Lovene og mig. København: Spektrum. 1998.

Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff. 'Polarisering og politisk deltagelse - myte eller realitet?', pp. 47-60 i Birthe Hansen og Carsten Jensen (red). Grundbog i statskundskab. København: Akademisk Forlag. 1998.

Jørgen Goul Andersen. Politik og samfund i forandring, 1-2. København: Columbus. 1998.

Jørgen Goul Andersen. 'Velfærdens veje i komparativt perspektiv'. Den jyske historiker 82, pp. 114-38. 1998.

Jørgen Goul Andersen. Danskerne og Europa. En analyse af EU-afstemningen den 28. maj 1998. København: Ugebrevet Mandag Morgen. 1998.

Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff. The Democratic Citizenship in the Scandinavian Welfare States. London: Macmillan (in press).

Jørgen Goul Andersen and Tor Bjørklund. 'Radical Right-Wing Populism in Scandinavia: From Tax Revolt to Neo-Liberalism and Xenophobia', in Paul Hainsworth, ed., The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream London: Pinter/Cassell (in press).

Jørgen Goul Andersen. 'Krisebevidsthed og velfærdsholdninger i en højkonjunktur', pp. 151-70 i Gert Graversen, red., Et arbejdsliv. Festskrift tilegenet Professor dr.Phil Eggert Petersen. Aarhus. Department of Psychology, Aarhus University, 1997.

Ole Borre og Jørgen Goul Andersen. Voting and Political Attitudes in Denmark, Aarhus University Press, 1997.

Jørgen Goul Andersen (forthcoming). The Scandinavian Welfare Model in Crisis? Achievements and Problems of the Danish Welfare State in an Age of Unemployment and Low Growth. Strukturprobleme Westlicher Demokratien - heute. Kassel.

Jørgen Goul Andersen. 'The Scandinavian Welfare Model in Crisis? Achievements and Problems of the Danish Welfare State in an Age of Unemployment and Low Growth.' Scandinavian Political Studies vol.20, 1997, nr. 1, pp. 1-31.

Jørgen Goul Andersen. 'Velfærdssystem, marginalisering og medborgerskab'. Dansk Sociologi, vol.7, 1996/1, pp.7-39.

Jørgen Goul Andersen. 'Socialdemokratiets vælgertilslutning, 1971-1994' pp. 174-220 i Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle, Udfordring og Omstilling. Bridrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996. Copenhagen: Fremad, 1996.

Jørgen Goul Andersen. 'Marginalisation, Citizenship and the Economy: The Capacity of the Universalist Welfare State in Denmark' in Erik Oddvar Eriksen and Jørn Loftager, eds., The Rationality of the Welfare State. Oslo: Scandinavian University Press, 1996.

Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund.) 'Sammenfatning og perspektivering', pp. 329-45 i Eggert Petersen m.fl. Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under 'opsvinget'. Træk af den politisk-psykologiske udvikling 1982-86-88-90-94. Aarhus: Department of Psychology (i kommission hos Aarhus University Press), 1996.

Jørgen Goul Andersen. 'Hvordan skal arbejdsløsheden bekæmpes?', pp.169-258 i Eggert Petersen m.fl., Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under 'opsvinget'. Træk af den politisk-psykologiske udvikling 1982-86-88-90-94. Aarhus: Department of Psychology, Aarhus University (i kommission hos Aarhus University Press), 1996.

Petersen, Eggert, Henrik Albeck, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund. Danskernes trivsel, holdninger og selvansvarlighed under 'opsvinget'. Træk af den politisk-psykologiske udvikling 1982-86-88-90-94. Aarhus: Department of Psychology, Aarhus University (i kommission hos Aarhus University Press), 1996.

Jørgen Goul Andersen. 'Arbejdsløshed, polarisering og solidaritet', Social Politik, nr.4/1995, pp.5-16.

Jørgen Goul Andersen. 'Velfærdsstatens folkelige opbakning' Social Forskning. Temanummer: Velfærdsstatens fremtid, august 1995, pp.34-45.

Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff. 'Lighed i den politiske deltagelse', pp.30-76 i Morten Madsen, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom (red.) Demokratiets mangfoldighed: Tendenser i dansk politik. Copenhagen: Forlaget Politiske Studier, 1995.

Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff. 'Politisk deltagelse og myten om to-tredjedelssamfundet'. Samfundsøkonomen, 1995:3, pp.13-21.

Jørgen Goul Andersen og Tor Bjørklund. 'Struktureller Wandel, neue Konfliktlinien und die Fortschrittsparteien in Dänemark und Norwegen', i F.Pappi & H.Schmitt (hrsg.) Parteien, Parlamente und Wahlen in Skandinavien. Westdeutscher Verlag.

Jørgen Goul Andersen. 'Danskerne og Europa: Skillelinjer, motiver og politisk kultur', pp. 143-69 i Jon Bingen & Rutger Lindahl (red.) Nordiske skjebnevalg? Oslo: Europa-programmet, 1994.

Jørgen Goul Andersen. 'Skal ledigheden bekæmpes ved at satse på sevicesektoren?' FA/Årsberetning 1993-94, pp.12-17.

Jørgen Goul Andersen. 'Samfundsøkonomi, interesser og politisk adfærd', pp. 15-136 i Eggert Petersen et al.. Livskvalitet og holdninger i det variable nichesamfund. Department of Psychology, Aarhus University (i kommission hos Aarhus University Press), 1994.

Petersen, Eggert, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund.  Livskvalitet og holdninger i det variable nichesamfund. Department of Psychology, Aarhus University (i kommission hos Aarhus University Press), 1994.

Jørgen Goul Andersen. 'Samfundssind og egennytte', Politica, vol. 25, 1993, pp. 163-88.

Jørgen Goul Andersen. Politik og samfund i forandring. Copenhagen: Columbus, 1993, 336 pp.

Jørgen Goul Andersen. 'Politisk deltagelse i 1990, sammenlignet med 1979', pp. 45-74 i J.Andersen m.fl. (red.) Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse. Herning: Systime, 1993.

Jørgen Goul Andersen. 'Sources of Welfare State Support in Denmark: Self-Interest or Way of Life?' pp. 25-48 i E.J.Hansen, S.Ringen, H.Uusitalo and R.Erikson (eds.) WelfareTrends in the Scandinavian Countries. New York: M.E.Sharpe, 1993.

Jørgen Goul Andersen. 'The Decline of Class Voting Revisited' pp. 91-107 i P. Gundelach og K. Siune (eds.) From Voters to Participants. Essays in Honour of Ole Borre. Aarhus: Forlaget Politica, 1992.

Jørgen Goul Andersen. 'Årsager til mistillid', pp. 161-202 i Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen Westerståhl, Vi og vore politikere. Kbh: Spektrum, 1992.

Jørgen Goul Andersen. 'Politikerleden - myte eller realitet?'. pp. 127-60 i Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen Westerståhl, Vi og vore politikere. Kbh: Spektrum, 1992.

Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen Westerståhl. Vi og vore politikere. Copenhagen: Spektrum, 1992.

Jørgen Goul Andersen. 'De arbejdsomme danskere. Om skatteplagede danskeres arbejdsvillighed og fleksibilitet', pp. 81-109 i Eggert Petersen et al., De trivsomme og arbejdsomme danskere. Krisen og den politisk-psykologiske udvikling 1982-90. Aarhus: Department of Psychology/Aarhus University Press, 1992.

Jørgen Goul Andersen. 'Vælgernes vurderinger af kriseårsager', pp. 61-80 i Eggert Petersen et al., De trivsomme og arbejdsomme danskere. Krisen og den politisk-psykologiske udvikling 1982-90. Aarhus: Department of Psychology/Aarhus University Press, 1992.

Jørgen Goul Andersen. 'Denmark: The Progress Party - Populist Neo-Liberalism and Welfare State Chauvinism', i Paul Hainsworth (ed.) The Extreme Right in Europe and the USA. London: Pinter Publishers, 1992, pp.193-205.

Jørgen Goul Andersen og Peter Munk Christiansen. Skatter uden velfærd. De offentlige udgifter i international belysning. Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991. 334 pp.

Jørgen Goul Andersen. 'Dansk identitet og dansk økonomi' pp. 17-30 i Dansk Kultur og Identitet som Økonomisk og Politisk Kraft. Copenhagen: Det danske Kulturinstitut, 1991.

Jørgen Goul Andersen. 'Økonomi er en kulturvidenskab' OmVerden, no.5, 1991, pp. 30-31.

Jørgen Goul Andersen. 'Responsible Welfare State Support in Denmark', pp.151-80 i Tim Knudsen (ed.) Welfare Administration In Denmark. Copenhagen: Ministry of Finance, 1991.

Jørgen Goul Andersen. 'Mod klassisk demokrati? Ansvarlighed og uansvarlighed i dansk politik' GRUS 32, 1990, pp. 7-34

Jørgen Goul Andersen and Tor Bjørklund. 'Structural Changes and New Cleavages: The Progress Parties in Denmark and Norway'. Acta Sociologica, 1990, no.3.

Jørgen Goul Andersen. 'Denmark: The 'Greening' of the Labour Movement and the Marginalisation of the Greens' Scandinavian Political Studies, 1990, no.2.

Jørgen Goul Andersen. 'Environmentalism', 'New Politics', and Industrialism: Some Theoretical Perspectives'. Scandinavian Political Studies, 1990, no.2.

Jørgen Goul Andersen. 'Den sidste fabrik: Produktivitet og kontraproduktivitet i det industrialiserede sundhedsvæsen. Nogle organisationsteoretiske perspektiver.' pp. 331-53 i Torben K. Jensen et al. (red.) Grundlagsproblemer i Sygeplejen. Aarhus: Philosophia, 1990.

Jørgen Goul Andersen. Politisk bevidsthedsdannelse og det postmoderne demokrati Samfundsfagsnyt 78, 1990, pp.54-64.

[Lise Togeby] [Peter  Munk Christiansen] [Jørgen Goul Andersen]
[Torben Beck Jørgensen] [Signild Vallgårda]