Signild Vallgårda
Lektor i sundhedstjenesteforskning ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

 

Født 1952, cand.mag. i historie og litteraturhistorie 1983, dr.med. 1992.

 

Kandidat-, forskningsråds- og seniorstipendium i 1984-1992, lektorvikar 1992-96, lektor 1996- ved Institut for Social Medicin, senere Institut for Folkesundhedsvidenskab.

 

Afdelingsleder 1997-2001, herunder to år også leder af Medicinskhistorisk Museum, censor ved de historiske institutter, 1997-, censor ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved SDU.

 

Initiativtager til Netværk for Humanistisk Sundhedsforskning i 1989.

 

 

Forskningsinteresser

sundhedspolitik og sundhedsvæsen i det 20. århundrede, specialiseringen i sundhedsvæsenet, fødselshjælpens historie, perinatal epidemiologi i det 20. århundrede, komparative analyser, magtanalyser (Foucault-inspireret).

 

 

Publikationer

Signild Vallgårda (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige 1930 til i dag. Århus: Aarhus Universitetsforlag (udkommer efteråret 2003).

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Signild Vallgårda (2003). ”Studier af magtudøvelse. Bidrag til operationalisering af Michel Foucaults begreb governmentality”, i Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Signild Vallgårda (2002). ”Styring gennem frihed. Magtudøvelse i folkesundhedens navn”, i Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red). Demokratisk set. Festskrift til Lise Togeby. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Signild Vallgårda (2002). ”Social ulighed i sundhed som politisk problem”. Humaniora og sundhedsvidenskab. U.J. Jensen, H. Fink og C.T. Lystbæk (red.). Århus: Philosophia, s. 77-88.

Signild Vallgårda og A. Krasnik (2002). Sundhedstjeneste og sundhedspolitik – en introduktion. 3. udgave. København: Munksgaard.

Signild Vallgårda (2001). “Governing people=s lives. Strategies for improving the health of the nations in England, Denmark, Norway and Sweden”. European Journal of Public Health. 11/4: 386-392.

Signild Vallgårda (1996). “Hospitalisation of deliveries. The change of place of birth in Denmark and Sweden from the late 19th century to 1970”. Medical History. 40:173-196.

Signild Vallgårda (1995). “Trends in perinatal death rates in Denmark and Sweden 1915-1990. Paediatric and Perinatal Epidemiology”. 9:201-218.

Signild Vallgårda (1992). Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930‑1987. Disputats. København: DJØF’s forlag.