Peter Munk Christiansen
Professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense

 

Født 1956, cand.scient.pol, 1983, Fuldmægtig Boligministeriet, 1983-1985, kandidatstipendiat, adjunkt, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1985-1999, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet, 1999-2003, professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Odense fra 2003.

 

1988-1989 Gæsteforsker ved Department of Political Science, MIT, Cambridge, USA.

 

1985-2003: Forskellige poster: Medlem af Byggeriets Udviklingsråd, formand for det offentlige forskningsudvalg for byer og byggeri under Boligministeriet, medlem af Økonomistyrelsens (Finansministeriet) rådgivende udvalg, medlem af Undervisningsministeriets ”Naturfagsudvalg”, Medlem af bestyrelsen for Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (Cesam), medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab, medlem af forskningsledelsen for den danske Magtudredning, leder af Syddansk Universitets Efteruddannelse, Kolding.

 

Medlem af bestyrelsen for tidsskriftet og forlaget Politica, 1986-2001, diverse poster ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, fagkonsulent i ‘politologi’ for Danmarks Forvaltningshøjskole.

 

 

Forskningsinteresser

Samspillet mellem interesseorganisationer og myndigheder, interesseorganisationernes rolle i den politiske beslutningsproces, offentlig udgiftspolitik, offentlig reformvirksomhed.

 

 

Udgivelser fra de seneste år

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater. Århus: Aarhus Magtudredningen.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). De som meget har … Store danske virksomheder som politiske aktører. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). Faste forhold – flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Birgit Møller (red.)(2002). Demokratisk set. Århus: Århus Universitetsforlag.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001, Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller & Lise Togeby (2001). Den danske elite. København: Hans Reitzels Forlag.

Peter Munk Christiansen (1999). Ej blot til pynt? Om budgettets politik og politikernes budget. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen og Marius Ibsen (1999). Politik og forvaltning. Århus: Systime.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.)(1999). Den demokratiske udfordring. København: Reitzels Forlag.