Lise Togeby
Professor i politisk sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 

Født 1942, cand.scient.pol., 1966, dr.scient.pol. 1994.

 

Amanuensis ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1966, lektor, professor 1995.

 

Visiting Scholar, University of California, Berkeley, 1982, Santa Barbara, 1992, nordisk gæsteprofessor i Uppsala 1997-99.

 

Prodekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, 1977-1980, medlem af det Faglige landsudvalg for Samfundsvidenskaberne 1978-80, medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1991-96, medlem af SFI’s bestyrelse 1994-97.

 

Medlem af redaktionen af tidsskriftet og forlaget Politica, 1987-2001, Redaktør af tidsskriftet Scandinavian Political Studies, 1997-99

 

Guldmedalje, København Universitet, 1965, Marie Løngaards Rejselegat, 1981; Sven Henningsen-prisen for bogen ”I syv sind”, 1996.

 

 

Forskningsinteresser

Magt og demokrati, politisk deltagelse herunder valgdeltagelse, politisk medborgerskab. Holdningsdannelse, specielt holdninger over for indvandrere og flygtninge. De etniske minoriteters medborgerskab.

 

 

Udgivelser fra de seneste år

Lise Togeby (2004). Man har et standpunkt ... om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red.)(2003). På sporet af magten. Århus: Aarhus Universitetsforlag. (Magtbegrebet i teori og praksis).

Lise Togeby (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lise Togeby (2002). Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001. Århus: Magtudredningen.

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby (2001). Den danske elite. København: Hans Reitzels forlag.

Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby (2000). Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke? Århus: Magtudredningen.

Olof Petersson, Gudmund Hernes, Søren Holmberg, Lise Togeby (2000). Demokratirådets rapport 2000. Demokrati utan partier? Stockholm: SNS Förlag.

Birgit Møller og Lise Togeby (1999). Oplevet diskrimination. En undersøgelse blandt etniske minoriteter. København: Nævnet for etnisk Ligestilling.

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda (red.) (1999). Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels Forlag.